اینم برادر طلایی کلی که انشالله جای کلی رو برامون پر کنه

سر زنده و مغرور ، دم به دم بانگ میده

البته فعلا تولک هستش ، اینقدری هم کت میزنه همه بال هاش رو سوزونده

 

 

 HOJSPE  | 

 

شائوکان ( SHAO KAHN )

 

 جوجه کشی استاد حاج رضا

 احسنت به این جوجه کشی

 

 

 HOJSPE  | 

 

 

مرجان

 

 

 HOJSPE  | 

 

افعی

 

5 دنگ مرغی ، فعلا تولک هستش

 

 

 HOJSPE  | 

 

سیاه

 

 

 HOJSPE  |